• צוות מרפאת שיניים דר עלאא סלטי
  • מטבחי יוקרה
  • מיטות וספות למכירה של רשת בננה שופ
הופכים חזון למציאות

הופכים חזון למציאות

ראש המועצה הגר פרי יגור : "הופכים חזון למציאות! מליאת המועצה דנה ואישרה נושאים סביבתיים שישפיעו על חיי כולנו ויטיבו עם המושבה. פרדס חנה כרכור תשוב להיות מושבת גנים מהיפות במרחב. בחודשים הקרובים נמשיך לקדם מגוון פרויקטים סביבתיים, הקמת גינות ציבורית ועוד".

ראש המועצה הגר פרי יגור : “הופכים חזון למציאות! מליאת המועצה דנה ואישרה נושאים סביבתיים שישפיעו על חיי כולנו ויטיבו עם המושבה. פרדס חנה כרכור תשוב להיות מושבת גנים מהיפות במרחב. בחודשים הקרובים נמשיך לקדם מגוון פרויקטים סביבתיים, הקמת גינות ציבורית ועוד”.

השבוע נערכה בפרדס חנה כרכור מליאה ירוקה וייחודית שעסקה הלכה למעשה מחזון למציאות. המליאה וההנהלה דנו והצביעו בעד נושאים שיטיבו וישפרו את איכות החיים והסביבה במושבה. בין הנושאים שעלו במליאה : חוק עזר חוק לשמירה על אוויר נקי, הצטרפות לאמנת ראשי הערים לאקלים ואנרגיה במדינות הים התיכון, פרויקט לקידום תחום האנרגיה המתחדשת במושבה (גגות סולאריים), מדיניות עצים חדשה, מחזור פסולת אלקטרונית ומיפוי שביל סובב יישובי, נושאים שהועלו .

כ- 5 מיליון ₪ לקידום תחום האנרגיה המתחדשת במושבה (גגות סולאריים):
ממשיכים לקדם את תחום האנרגיה המתחדשת במועצה, בימים אלה יוצאת המועצה במכרז אנרגיה מתחדש להתקנת פאנלים סולאריים על גגות מבני ציבור של המועצה. פרויקט זה הינו מרכיב משמעותי בחזון עצמאות אנרגטית שמובילה ראש המועצה, הגר פרי יגור. חזון זה כולל פעולות יזומות להפחתת צריכת החשמל הכלולות בתכניות העבודה, במקביל ליצור עצמי באמצעות אנרגיות מתחדשות.

הפרויקט יכלול התקנת פאנלים סולאריים הבנויים מתאים פוטו- וולטאים אשר קולטים את האנרגיה מקרני השמש וממירים אותה לאנרגיה חשמלית. סה”כ מתוכננים התקנות על 13 גגות מוסדות ציבור של המועצה, המסתכמים בכ- 10,000 מ”ר, על שטח שאמור להניב כ -1 מגה וואט חשמל. אלה צפויים להניב הכנסה של כ 700,000 ₪ בשנה, בחוזה סגור מול חח״י ל 25 שנים. עלות הפרויקט 4.88 מיליון ₪ כאשר ביצוע מתוכנן כבר במהלך הרבעון האחרון של שנת 2020.
פרסום המכרז מתבצע לאחר שנערך סקר מיפוי מקיף ע”י אגף הכספים ואגף שפ”ע של המועצה בכל מבני הציבור של המועצה. מתוך פוטנציאל של כ- 31 אלף מ”ר גגות, נבחרו לשלב הראשון התקנה על הגגות הגדולים ביותר בעלי פוטנציאל לייצור כמות החשמל הרב ביותר ביחד להשקעה הנמוכה ביותר.
מטרות הפרויקט הן כלכליות וסביבתיות, לבצע השקעות כלכליות ויצירת רווחים למועצה לטווח הארוך ממכירת החשמל לחברת החשמל, תוך שימוש באנרגיה ירוקה וסביבתית, והפחתת פליטות גזי חממה.
לצורך הובלת הפרויקט זכתה המועצה בהלוואה של הקרן להלוואות להקמת מתקנים סולאריים ברשויות המקומיות של מפעל הפיס. תוצר שיתוף פעולה של מפעל הפיס ומשרד האנרגיה שמטרתו לתמרץ השקעה של רשויות מקומיות בהתקנת מערכות מקומיות לייצור חשמל. התחזית המועצתית אומרת שתוך מספר שנים תוחזר ההשקעה באופן מדורג ואף המועצה תהנה מהכנסות כספיות משמעותיות בעתיד.
כיום מותקנים פאנלים סולאריים על 4 גגות מבנים ציבוריים של המועצה אשר הותקנו במודל השכרת גגות (בבי”ס אלונים, רבין, אולם ספורט אלישבע ובניין המועצה). במודל ההשכרה החברת מילגם סולאר התקינה את הפאנלים, כאשר המועצה קיבלה דמי שכירות בצורת אחוז מוסכם מתוך הרווחים. על פי המכרז הנוכחי, המועצה היא המשקיעה וזו שתקצור את כלל הרווחים. ולכן להשקעה זו יש רווח כפול- גם לסביבה וגם לקופת המועצה וכך במישרין לשיפר השירות לתושב. בתוך כך, המועצה מעודדת את תושבי המושבה לקחת דוגמא מפרויקט זה ולשקול התקנת פאנלים על גגות מבנים פרטיים. במסגרת הפרויקט היחידה הסביבתית של המועצה תפעל ונקדם הסברה ופעולות יזומות להנגשת מידע בנוגע להתקנת לוחות סולאריים לתושבים.

הנהלת מועצת פרדס חנה

פרדס חנה כרכור מצטרפת לאמנת ראשי הערים לאקלים ואנרגיה במדינות הים התיכון
ראש המועצה, הגר פרי יגור חתמה במליאת המועצה על הצטרפות לאמנת ראשי הערים לאקלים ואנרגיה במדיניות הים התיכון. בעולם וגם בארץ החלה ההפנמה כי השחקן המרכזי להתמודדות עם שינויי האקלים הן הרשויות המקומיות. מתוקף תפקידן, הרשויות המקומיות פועלות להפחתת פליטות גזי החממה, על ידי התייעלות האנרגטית והשקעה באנרגיה המתחדשת, ומנגד, הן אלה שמתמודדות עם השלכות שינויי האקלים מול האוכלוסייה.
המועצה המקומית פרדס חנה כרכור השתתפה בשנה האחרונה בתכנית היוקרתית קלימה- מד ביוזמת ובמימון האיחוד האירופי ובליווי משרדי הממשלה: משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה, משרד הפנים ומשרד החוץ ובתיאום עם מרכז השלטון המקומי. כחלק מקבוצה של כ- 40 רשויות, פרדס חנה כרכור מקדמת תכניות שאפתניות להתייעלות במשאבים והתמודדות עם אתגרים הנובעים משינויי אקלים. הרשות מובילה תכנית פורצת דרך אשר מצד אחד תפחית את צריכת החשמל בצורה משמעותית, ומצד שני תגדיל מקורות האנרגיה ממקורות מתחדשים- בעיקר שמש. זאת יחד עם נטיעות עצים וטיפוח היער העירוני ממצב את פרדס חנה כרכור כרשות מובילה בכל הנוגע לניהול משאבים, תלות בדלקים פוסיליים ופליטות גזי חממה.
בתוך כך, המועצה תצא בחודשים הקרובים לביצוע פרויקטים בתחום, ובהם: החלפת גופי תאורת רחוב ללד, מכרז אנרגיה מתחדשת להצבת פאנלים סולאריים על 13 גגות מבני ציבור ועוד. במסגרת התכנית חתמה השבוע ראש המועצה, הגר פרי יגור על אמנת ראשי ערים לאקלים ואנרגיה CoM – Med Covenant of Mayors Mediterranean .
ארגון CoM Med הנו חלק מברית ראשי הערים העולמית לאקלים ואנרגיה (GCoM), הברית הגדולה ביותר בעולם של ראשי ערים שהתחייבו לפעול למען האקלים. לאמנה הצטרפו מעל 10,000 רשויות שונות מרחבי העולם.

סובב כרכור
צילום: עמרי רבינא

מדיניות עצים חדשה במושבה:
המועצה המקומית פרדס חנה כרכור, אשר הוקמה כמושבת גנים ירוקה, מתוך ראיה רחבה המשקללת את המרחב הציבורי כנדבך חשוב בהתנהלות היומיומית בחרה לחרות על דגלה את קידום נושא הגינון המקיים, עיבוי והנגשת היער העירוני וקידום תהליכים רוחביים בנושאי איכות סביבה, קהילה וקיימות.
מסמך מדיניות העצים נכתב מתוך חזון של יצירת “חופת צל” (הצללה טבעית) במרחב הציבורי וטיפוח היער העירוני בפרדס-חנה כרכור. מטרות העל היא שמירה על העצים והצמחים הקיימים במושבה, הגדלת מספר העצים והצמחים, והבטחת תנאי מחיה מיטיבים לצמחים ולעצים במושבה.
הרציונל והמוטיבציה לכתיבת המסמך נובעים מההבנה שעצים חיוניים לחיינו. הם משפרים את איכות האוויר, מגנים עלינו מקרינה ומורידים את רמות הטמפרטורה בסביבתם. כמו כן, עצים מזמנים חיים חברתיים, תרבותיים וכלכליים במרחב הפתוח.
המסמך בא לעגן קו מדיניות, וקווים מנחים לפרויקטים עתידיים, בין אם בניהול המועצה ובין אם פרויקטים פרטיים ברחבי המושבה.
גיבוש מסמך מדיניות העצים החל בפגישה של תושבים אצל ראש המועצה, הגר פרי יגור לפי כשנה. בהמשך המסמך הובא לדיון בועדה לאיכות הסביבה וכעת אושר במליאה. ליוזמה זו שותפים: יו”ר ועדת איכות הסביבה וחבר ההנהלה, עו”ד אביעד סיני, דבי לרר, מתכננת נוף אקולוגית, ג’ולי לוי פלד, אדריכלית נוף ומתכננת סביבה, מאשה דולב, מורה לפרמקלצ’ר, ממובילות עצומת העצים, נורית שגב, מתכננת נוף בר קיימא, גור רתם, אגרונום המועצה, מחלקת שפ”ע, שירה ליאון זכות, רכזת קיימות, היחידה לאיכות הסביבה, גיא נעים, מתכנן ערים, הוועדה המקומית לתכנון ובניה, אסנת בר-אור, פעילה חברתית, ממובילות עצומת העצים, קרן אשכנזי, מרכזת פעילות וועדת איכות הסביבה בנושא היער העירוני וכעת אושר במליאת המועצה ואגף שפ”ע יפעל לקידום בהתאם למדיניות שאושרה.
כחלק מחיזוק המודעות לנושא המועצה אף יצאה לאחרונה בקול קורא לתושבי המושבה לבחירת עשרת העצים הכי הכי. התושבים והציעו 10 עצים מיוחדים במרחב המושבה ועתה ועדה מקצועית הכוללת את אגרונום המועצה, רכזת הקיימות ומתנדבים יבקרו באתרים השונים לבחון ולהכיר את העצים. עשרת העצים שייבחרו יקבלו שנה של טיפול מקצועי וליווי של אגרונום המועצה על מנת שיוכלו להמשיך לשגשג ולהיות משמעותיים במרחב המושבה שלנו .המיזם הוא חלק מתפיסה רשותית אותה מובילה ראש המועצה ואגף שפ”ע לטיפוח היער העירוני על מגוון שכבות הצומח שבו וכחלק מחיזוק המודעות הציבורית להשפעה ולתועלת העצים במרחב שלנו.

חוק עזר לשמירה על אוויר נקי
הנהלת המועצה אישרה לפני כשבוע ופה אחד את טיוטת הצעת חוק העזר לשמירה על אוויר נקי לפרדס חנה כרכור. ביום חמישי שעבר אישרה המליאה את החוק והוא יעבור לאישור משרדי הממשלה. במסגרת הכנת הצעת החוק לאוויר נקי המועצה, המועצה נכנסה להליך מואץ לבחינת השימוש בחימום בעץ (קמינים) המהווה מטרד סביבתי, ועלול להוות סכנה בריאותית ולכך הוקדש מקום בטיוטת החוק. עם המלצות הצוות הייעודי שבחן ולמד את הנושא, גובשה טיוטות חוק העזר ובמקביל נעשית מאז עבודה גם בוועדה המקומית לקידום הנחיות מרחביות בנושא. המועצה הסתמכה בהצעת החוק, על חוק אוויר נקי שחוקק ב 2008. מתוך חוק אוויר נקי, תשס”ח 2008: “לא יגרום אדם לזיהום אוויר חזק או בלתי סביר”.

הגר פרי יגור

מחזור פסולת אלקטרונית:
אגף שפ”ע של המועצה נערך לביצוע התקשרות לטובת טיפול בפסולת אלקטרונית ובסוללות עם תאגיד איסוף פסולת אלקטרונית המאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה. ברחבי המושבה שלושה מוקדי איסוף מרכזיים ופחים נוספים למחזור אלקטרוני במוסדות החינוך. החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (התשע”ב-2012) קובע הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ובמצברים בין השאר באמצעות הטלת אחריות מורחבת על יצרנים ויבואנים למחזר פסולת ציוד וסוללות. החוק כזכור, נכנס לתוקף במרץ 2014.

שביל סובב פרכו”ר
בשנה האחרונה המועצה התחברה ליוזמה שקידם עמיקם הרפז, (תושב המושבה) מזה כעשור למיפוי שביל סובב פרכו”ר (פרדס חנה כרכור) מתוך ראייה כי מיפוי ויצירת שביל סובב יישוב להגברת הזיקה, לחשיפת הטבע העירוני ולחיזוק החיבור למורשת והזהות היישובית. היחידה הסביבתית באגף שפ”ע יחד עם עמיקם הרפז ומתנדבים נוספים מוועדת איכות הסביבה ערכו מיפוי לטיוב המסלול, בחנו מספר אתרים לאורך המסלול כנקודות עניין ייחודיות, נקודות שונות שנדרש לטיפוח, הקמת מיצגים, שילוט והנגשה למבקרים. בימים אלה מתבצע מיפוי גיאוגרפי של המסלול על גב המפה היישובית החדשה של המועצה, שתחולק בקרוב לתושבים, יחד עם נקודות עניין בנושא טבע ומורשת.
“שביל סובב פרכור” שאורכו 23 קילומטרים, מקיף את פרדס חנה-כרכור ומחבר את היישוב עם השטחים הפתוחים סביבו. השביל מחבר בין אתרי מורשת, תרבות וטבע וכולל נקודות חן ונוף רבות היכולות לשמש מוקד משיכה לטיולים ובילוי בחיק הטבע. השביל נועד לחשוף את הציבור לטבע ולנופים החקלאיים סביבו, וכן לאתרי המורשת והתרבות היישוביים ונותן מענה לצורכי פנאי ונופש עבור תושבים ומבקרים. השביל מתאים להליכה ופעילויות ספורטיביות כגון ריצה ורכיבת אופניים. מאחר והשביל טבעתי, ניתן להתחיל ולסיים אותו בכל נקודה וללכת אותו עם כיוון השעון או נגדו. לאורך השביל קיימים אתרים מעניינים ומגוונים כגון האלון הבודד מכרכור, אתר צפרות עופות מים בבריכת חורף טבעית בנווה רותם, נופי חקלאות מורשת, האקליפטוס המפורסם של מאיר אריאל, אגם טבעי קסום, מבנה חאן היסטורי ועוד. בימים אלו שוקדת המועצה על מפה עירונית חדשה ובה יוטמע שביל סובב פרכור. שביל פרכור זמין גם באפליקציה “וויש טריפ”, דיווח על השביל ניתן בהנהלת המועצה.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את הפוסט!

עוד כותרות

ספורט

נדלן

רכילות

תרבות ופנאי

עסקים

לייף סטייל

בריאות

חוק ומשפט

אוכל

שופ דיל

דפנה צור

מאמרים נוספים

קומפרסור לרכב

קומפרסור לרכב

המדריך לרכישת קומפרסור לרכב להשגת כוח לצמיגים ושליטה ברכב אם אתם מחפשים ציוד ואביזרים

מסדרון שטוף -תשלום לועד בית

תשלום ועד בית

איך אפשר לייעל את התהליך של גביית ועד בית אין ספק כי אחד מהתפקידים

נהיגה בחורף

זהירות! נהיגה בחורף

ראות מוגבלת, כבישים רטובים וחלקים ורוחות חזקות – הם רק חלק מהסכנות הנלוות לנהיגה

חימום תת רצפתי

חימום תת רצפתי

מהו חימום תת רצפתי, מהן היתרונות ולמי זה מתאים החורף הישראלי אולי לא קר

גולף-איתי כהן

איתי כהן דור 3

הוא מסומן כדבר הגדול הבא בענף הגולף, הוא דור שלישי לשחקני גולף שצמחו באור

מבריטניה ישירות לישראל

רילוקיישן לישראל מבריטניה: חברת לוגיסטיקה הופכת את התהליך לקל ופשוט למרות שהשהות באנגליה במשך

מראש שיש חוזר ובענק

חברת אלוני משיקה את הטרנד בעולם העיצוב: אריחי גרניט פורצלן ענקיים במראה שיש בהשראת

מסיבה במועדון

מסיבת סמים ואלכוהול

המשטרה חשפה הלילה מסיבה רווית אלכוהול וסמים שאורגנה בשטח מפעל באזור התעשיה בבנימינה ורשמה

ניידות משטרה במחסום

מבצעי אכיפה בפרדס חנה

כחלק ממאמצי התפשטות הקורונה נמשכים מבצעי האכיפה כנגד הפרת תקנות הקורונה במרחב הציבורי, בימים

תמונה של חטיף משולשים

משולשים בשלושה טעמים

המותג Free  משיק לראשונה: חטיפים מלוחים מרכיבים טבעיים בלבד לנשנוש באריזות אישיות: “מושלשים” “מושלשים”

שריפה ביער

שבוע של גל שריפות

סיכום אירועי השריפות , תחנת כיבוי חדרה משעות הבוקר לוחמי האש של תחנת חדרה

ילד עם מסיכת קורונה וכפפות מביט מהחלון

חרדה ושמה קורונה

“הגל השני” של הקורונה חידד את העובדה כי הנגיף יישאר אתנו ככל הנראה, לעוד

הופכים חזון למציאות

הופכים חזון למציאות

ראש המועצה הגר פרי יגור : “הופכים חזון למציאות! מליאת המועצה דנה ואישרה נושאים

שתפו ברשתות החברתיות

דילוג לתוכן